Eksempler på opgaver som vi har udført for kunder.

 

 

- Allerød Idrætspark

Kunde: Hovedentreprenøren
Opgave: Tilsyn, og kvalitetskontrol af udførelse, samt udarbejdelse af kvalitetsmappe, samt drift og  vedligeholdelse vejledning. 

 

- Lovliggørelse af 1.sal på villa i Valby

Ejer havde indrettet tagetagen uden at søge byggetilladelse, samt opført en carport og et udhus. Vi bidrog med udarbejdelse af tegningsmateriale, og byggeansøgning, samt dialog med kommunen. Tagetage og carport blev godkendt af kommunen.

 

- Lovliggørelse af 1.sal i et enfamiliehus i Værløse

Ejer have indrette tagetagen uden at søge byggetilladelse. Vi bidrog med at udarbejde tegningsmateriale og ansøgning, som endte med godkendelse.

 

- Kviste på villa i Gentofte

Ejer ønskede hjælp til at søge byggetilladelse til 3 kviste på eksisterende villa. Vi bidrog med ansøgning og tegningsmateriale. Kommunen kvitterede med at udstede byggetilladelse på under 24 timer. 

 

- Gribskov og Albertslund Kommune

Konsulentbistand til byggesagsbehandling, Hvor Jacob Franch har hjulpet med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Begge forløb er bestået af hjælp ca 2 dage om ugen i en periode på ca. 4 måneder. Opgaverne har primært bestået i at sagsbehandle erhvervssager.

 

- Bygherrerådgivning af Ejerforening i Glostrup. (meget lille opgsave)

Foreningen havde behov for at få vurderet om deres kommende renovering krævede byggetilladelse, og der blve udarbejdet til kort notat til fremlæggelse på generalforsamlingen.

 

- Statiske beregninger til mindre renoveringsopgaver.

  • Bjælker til erstatning af bærende vægge.

  • Etagedæk til lagerhal

  • Dimensionering af skinner til loftskran

  • Etablering af dørhuller

  • Tilbygninger til enfamiliehuse.

 

- Energiberegninger

  • U-værdier og varmetabsrammer

  • Energiramme til enfamiliehus

 Opdateret 8/1-17