Produkter og ydelser som vi kan hjælpe virksomheder med.

 

Er du håndværksmester?

Håndværksmestre kan samarbejde med os, så vi kan hjælpe med, at hjælpe dine kunder.
Det betyder f.eks., at vi kan være din samarbejdspartner, når du påtager dig en totalentreprise. Vi kan bistå med udarbejdelse af tegningsmateriale og håndtering af dialog og ansøgning til kommunen. Da der er flere etaper i myndighedsbehandlingen, kan du vælge kun at bruge os til ansøgningen, eller til afslutningen af sagen, det bestemmer du. 

Er du ejendomsmægler?

Ejendomsmæglere kan henvise til os, når deres kunder ender med en lovliggørelsessag, fordi de skal have lovliggjort en tilbygning, et udhus eller en overdækning. Dette behov opstår oftest når en boligejer ønsker at sælge, og kommunen opdager, at der ulovligt opført byggeri - typisk i forbindelse med at der indberettes korrekte oplysninger til BBR.

En anden mulighed er mæglernes "købe" kunder, hvor der ofte er behov for, at de kommende ejere af en bolig, skal have rådgivning i hvad lokalplan, byggelov, og evt. servitutter egentlig betyder for boligdrømmene.

Er du arkitekt?

Arkitekter kan med fordel samarbejde med os, så vi i fællesskab, gør det vi hver især er gode til. Jacob Franch Rådgivning håndterer det tekniske, ansøgning, og dialog med kommunen, Arkitekten udformer kundernes drømme. 

 

Ud over de samme ydelser som er beskrevet på siden for private, kan vi også tilbyde hjælp til:

Byggesagsstyring

 

Vi Tilbyder selvfølgelig bygherrerådgivning og projektstyring. 

Brandteknisk redegørelse

Vi kan både rådgive og udarbejde brandteknisk redegørelse på projekter i mindre og mellemstore ejendomme. Efter at det nye bygningreglement BR18 er trådt i kraft det brandtekniske blevet overdraget til rådgivere. Vi kan derfor projekterer jeres brandtekniske forhold, så længe det er i brandklasse 1. Frem til udgangen af 2019 er det også muligt at håndterer sager som er brtandklasse 2 og eventuelt 3.

Dialog med kommunen

I bygge-  og mijøsager, herunder nedsivningstilladelser, beregning af forsinkelsesbassiner m.m. kan vi bistå både som rådgiver, men også som "tolk" hvis du ønsker en uvildig person ved din side. 

Projektforarbejde

Har du en plan om at du vil bygge rækkehuse eller måske et dobbelthus, så kan du bruge os til at kortlægge, hvor det er muligt.
Nogle lokalplaner giver slet ikke muligheden, mens andre giver mulighed for dispensation. Derudover er der stor politisk forskel på, hvordan viljen iøvrigt er, ude i de respektive kommuner.
Det gælder om at finde de områder eller adresser hvor muligheden er der, men ikke nødvendigvis er tydelig for enhver. Det er her hvor der er mulighed for at lave lidt profit, men som det er med alle investeringer, er profit ofte også forbundet med risiko. Denne risiko vil vi gøre vores til at minimerer.

 

Fælles for alle disse ydelser er, at vi både arbejder efter forbrugt tid, og efter tilbud. 

 

Ring eller skriv gerne for en uforpligtende snak - tlf. 48 17 73 17 / Mobil. 20 30 28 72