Forside

Hjælp til private 

Vi tilbyder en bred palette af rådgivning til selvbyggere og medbyggere. Vores primære force er håndtering af din byggesag og kontakten til din lokale kommune. Det kan være ansøgning om byggetilladelse, søge en ny overkørsel eller have en miljøtilladelse til nedsivning af regnvand.
V
i kan også assistere med udarbejdelsen af tegningsmateriale, teknisk dokumentation, beregninger m.m. når byggesagerne skal afsluttes, osv.

 > Læs Mere...

Assistance til Virksomheder (B2B)

Er du en mindre håndværksmester, eller bare en mindre virksomhed der har fået kommunens opmærksomhed, kan vi hjælpe med kommunikationen, udarbejdelse af ansøgningsmateriale og dokumentation til kommunen.
Er du håndværksmester og har en kunde som gerne vil have en ny tilbygning, eller udvide sin lagerhal, kan vi varetage det administrative, imens kan du gøre, det du er god til dvs. opføre byggeriet.

Læs Mere... 


Byggeret eller Helhedsvurdering? 

Driller bygogmiljoe.dk?

Teknisk dokumentation eller "Erklæring om det færdige byggeri"!!

...Så kan vi hjælpe...

  

Ring eller skriv gerne for en uforpligtende snak - tlf. 48 17 73 17 / mobil: 20 30 28 72


 

Byggeansøgning (byggeandragende)

Det at lave en ansøgning til kommunen, kan godt være en svær opgave, og mange mennesker har aldrig før lavet en byggeansøgning. En byggeansøgning drejer sig ikke kun om bygningsreglement og lokalplan. Det er ofte også stillingtagen til andre lovgivninger, såsom f.eks. miljø- og vejloven. En ansøgning skal søges igennem www.bygogmiljoe.dk, og desværre har dette selvbetjeningssystem ganske mange udfordringer.
Derfor er det vores erfaring, at man kan spare meget tid ved, at lade en professionel udføre dette arbejde. Vores erfaring er at en korrekt udført ansøgning glider mere gnidningsfrit igennem det kommunale system. Det er vigtigt at lave en ansøgning, som er entydig, og tager stilling til alle forhold. Der er mange detaljer i ansøgningsprocessen, som godt kan være svære, hvis man er ikke har erfaringen. Derfor foreslår vi, at i lader os stå for opgaven.
 

Lovliggørelse (godkendelse af ikke godkendt byggeri, som er blevet opført)

En lovliggørelsessag opstår ofte i forbindelse med, at man skal sælge sin ejendom, og man har opført en eller anden form for byggeri uden at søge byggetilladelse.
En lovliggørelsessag betyder desværre ikke altid, at man får lovliggjort forholdende. Har man f.eks. lavet en udestue for tæt på skel, kan kommunen godt forlange udestuen nedrevet. Her er det vigtigt at få en kyndig til at sikre, at dine interesser bliver sikret bedst muligt. Her kan vi være behjælpelige med at sikre dig bedst muligt.

Teknisk dokumentation (afslutning af byggesag)

Skal du til at færdigmelde dit byggeri til kommunen, skal der altid indsendes teknisk dokumentation, samt en underskrevet erklæring om at al lovgivning er overholdt.
Mange selvbyggere tænker ikke over, at ved sagsafslutning skal der indsendes teknisk dokumentation jf. BR-10 bilag 8. (eller BR-15 Bilag 5), eller det nye bygningsreglement BR18.
Vi kan være behjælpelige med udarbejdelse af den tekniske dokumentation, således at du kan få lukket byggesagen hos kommunen og få en "ren" BBR-meddelelse.

BR-18 færdigmelding er blvet væsentligt mere kompliceret, bl.a. fordi at udover "Erklæring om det færdige byggeri", skal der også vedlægges væsentlig mere dokumentation end under de gamle reglementer.

 

Aftalegrundlag

Jacob Franch Rådgivning tilbyder generelt sine ydelser i henhold til ABR 18, almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.

Forsikring

Vi har som ansvarlig rådgiver, selvfølgelig tegnet rådgiveransvarsforsikring, og er således forsikret  for op til 5.000.000 Dkr. pr. sag.
Forsikringen er tegnet hos: AIG Europe Limited, Oswald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg

 

Er du håndværksmester?

Håndværksmestre kan samarbejde med os, så vi kan hjælpe med, at hjælpe dine kunder.
Det betyder f.eks., at vi kan være din samarbejdspartner, når du påtager dig en totalentreprise. Vi kan bistå med udarbejdelse af tegningsmateriale og håndtering af dialog og ansøgning til kommunen. Da der er flere etaper i myndighedsbehandlingen, kan du vælge kun at bruge os til ansøgningen, eller til afslutningen af sagen, det bestemmer du. 

 

 

Ring eller skriv gerne for en uforpligtende snak - tlf. 48 17 73 17 / mobil: 20 30 28 72