Vi kan hjælpe private med...

 

Byggeansøgning (byggeandragende)

Det at lave en ansøgning til kommunen, kan godt være en svær opgave, og mange mennesker har aldrig før lavet en byggeansøgning. En byggeansøgning drejer sig ikke kun om bygningsreglement og lokalplan. Det er ofte også stillingtagen til andre lovgivninger, såsom f.eks. miljø- og vejloven. En ansøgning skal søges igennem www.bygogmiljoe.dk, og desværre har dette selvbetjeningssystem ganske mange udfordringer.
Derfor er det vores erfaring, at man kan spare meget tid ved, at lade en professionel udføre dette arbejde. Vores erfaring er at en korrekt udført ansøgning glider mere gnidningsfrit igennem det kommunale system. Det er vigtigt at lave en ansøgning, som er entydig, og tager stilling til alle forhold. Der er mange detaljer i ansøgningsprocessen, som godt kan være svære, hvis man er ikke har erfaringen. Derfor foreslår vi, at i lader os stå for opgaven.
 

Lovliggørelse (godkendelse af ikke godkendt byggeri, som er blevet opført)

En lovliggørelsessag opstår ofte i forbindelse med, at man skal sælge sin ejendom, og man har opført en eller anden form for byggeri uden at søge byggetilladelse.
En lovliggørelsessag betyder desværre ikke altid, at man får lovliggjort forholdende. Har man f.eks. lavet en udestue for tæt på skel, kan kommunen godt forlange udestuen nedrevet. Her er det vigtigt at få en kyndig til at sikre, at dine interesser bliver sikret bedst muligt. Her kan vi være behjælpelige med at sikre dig bedst muligt.

 

Teknisk dokumentation (afslutning af byggesag)

Skal du til at færdigmelde dit byggeri til kommunen, skal der altid indsendes teknisk dokumentation, samt en underskrevet erklæring om at al lovgivning er overholdt.
Mange selvbyggere tænker ikke over, at ved sagsafslutning skal der indsendes teknisk dokumentation jf. BR-10 bilag 8. (eller BR-15 Bilag 5), eller "Erklæring om det færdige byggeri" jf. BR18.
Vi kan være behjælpelige med udarbejdelse af den tekniske dokumentation, således at du kan få lukket byggesagen hos kommunen og få en "ren" BBR-meddelelse. 

 

Supplerende køberrådgivning (alt det som advokat og ejendomsmægler ikke fortæller dig)

Mange huskøbere er ikke opmærksomme på hvad de egentlig må og ikke må, når de planlægger, hvordan deres drømme skal indarbejdes i deres nye hus. De fleste huskøbere tror, at de er sikret, fordi de har brugt en advokat i forbindelse med handlen. Advokater forholder sig ikke til de restriktioner en lokalplan har, og hvis man ikke er vant til at læse en lokalplan, eller en tinglyst deklaration, er det naturligt, at man ikke forstår den fulde konsekvens af, hvad byggelinjer eller restriktive bestemmelser i lokalplanen reelt har af betydning for udførelsen af ens drømme. Her kan vi med vores erfaring give dig en udredning af, hvad der reelt er af bebyggelsesregulerende bestemmelser, som har betydning for netop jeres drømmehus. 
Vi har sammensat en "Huskøberpakke" som dækker de flestes behov.

Se pakketilbud, samt nærmere beskrivelse...

 

Ring eller skriv gerne for en uforpligtende snak - tlf. 48 17 73 17 / Mobil. 20 30 28 72